КООРДИНАЦІЙНІ РАДИ — 2012 р

Координаційна рада з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу:
Угнічева Н.Д. – заступник міського голови, голова ради
Ковпак Ю.В. – начальник УОЗ, заступник голови ради з питань протидії туберкульозу
Волик А.В. – завідуюча епідеміологічним відділом міської СЕС, заступник голови ради з питань протидії ВІЛ – інфекції /СНІДу (за згодою)
Дудник В.О. – заступник начальника УОЗ міської ради з питань протидії наркоманії
Черняк М.І. лікар — нарколог міської лікарні, міський позаштатний лікар -нарколог УОЗ міської ради – секретар ради з питань протидії наркоманії
Малиця М.Ю. – методист ММК міськво – секретар ради з питань протидії туберкульозу (за згодою)
Замш А.О. – міський позаштатний лікар-інфекціоніст УОЗ міської ради – секретар ради з питань протидії ВІЛ – інфекції /СНІДу
Члени ради:Куліш М.М. – головний санітарний лікар міста (за згодою)
Заїка О.І. – дитячий лікар-фтизіатр міської лікарні
Романенко Л.А. – заступник головного лікаря з медичної частини поліклініки
„Медичний центр ПМСД”
Шошина І.В. – начальник міського відділу освіти
Оробченко Т.В. – начальник відділу у справах сім’ї та молоді
Подрезан В.В. – начальник відділу з фізичної культури і спорту
Дубина М.І. – головний лікар міської лікарні
Фрідман Б.Л. – головний лікар МСЧ ВАТ „ПГЗК” (за згодою)
Запсельська О.О. – директор ЦСССДМ
Зеленська І.І. – начальник відділу культури і туризму
Єршова В.А. – начальник УПСЗН
Чередниченко М.А. – лікар дерматовенеролог міської лікарні
Говорун А.І. – заступник начальника міського фінуправління
Василенко Л.П. – начальник служби у справах дітей
Смірнова Н.В. – лікар — інфекціоніст КІЗ кабінету, кабінету «Довіра»
Лоза О.О. – лікар — фтизіатр міської лікарні
Лєтунов П.В. – завідуючий відділенням замісної підтримуючої терапії
Хряпа С.О. – голова правління ГО „ГФ з ОГП „Міська міліція” (за згодою)
Стельвага В.І. – начальник сектору БНОН у м. Комсомольську (за згодою).
Устименко О.А. – лікар-фтизіатр міської лікарні

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Координаційна рада з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі — Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітеті Комсомольської міської ради
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії наркоманії, туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та міському бюджеті, кошти-міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;
 сприяння узгодженій діяльності виконавчого комітету, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом, наркоманією та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 проведення моніторингу і оцінки виконання програм і заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 інформування виконавчого комітету, сесії міської ради та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 висвітлювання в засобах масової інформації питання реалізації програм попередження туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу в місті;
 інформування Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу при обласній державній адміністрації про свою діяльність згідно з встановленими термінами.
4. Координаційна рада має право:
 утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);
 отримувати в установленому законодавством порядку від відділів, управлінь виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ незалежно від форм власності, відповідних міжнародних, громадських і релігійних організацій, необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань;
 вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та міському бюджеті для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
5. Координаційну раду очолює заступник міського голови відповідно до функціональних повноважень.
Голова Координаційної ради має трьох заступників та трьох секретарів.
Один із заступників та секретарів відповідають за питання протидії туберкульозу, другий секретар і заступник наркоманії третій секретар і заступник ВІЛ –інфекції /СНІДу.
6. Склад Координаційної ради затверджується рішенням виконкому.
7. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.
8. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
9. Рішення Координаційної ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар.
10. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.
11. Координаційна рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.
12. Діяльність Координаційної ради проводиться на громадських засадах.

Надзвичайна протиепідемічна комісія:

Угнічева Н.Д. – заступник міського голови, голова комісії
Куліш М.М. – головний державний санітарний лікар міста, заступник голови комісії (за згодою)
Ковпак Ю.В. – начальник управління охорони здоров’я, заступник голови комісії
Волик А.В. – завідуюча епідвідділом міськСЕС, відповідальний секретар (за згодою)
Члени комісії:
Василюк П.Б. – начальник УЖКГ
Говорун А.І. – заступник начальника міського фінансового управління
Дубина М.І. – головний лікар міської лікарні
Івженко О.М. – заступник директора Кременчуцької філії Державного підприємства
„Полтавський регіональний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації” (за згодою)
Замш А.О. – завідуюча інфекційним відділенням міської лікарні (за згодою)
Ларіков А.І. – завідувач сектору МР та ЦЗ
Д’яченко В.О. – заступник начальника Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області — начальник міліції громадської безпеки (за згодою)
Остапенко О.М. – начальник управління ветеринарної медицини м. Комсомольська (за згодою)
Романенко Л.А. – заступник головного лікаря з медичної частини поліклініки
„Медичний центр ПМСД” (за згодою)
Хряпа С.О. – голова правління ГО „ГФ з ОГП „Міська міліція” (за згодою)
Корнієнко В.В. – начальник Комсомольського МВ ГУ МНС в Полтавській області
(за згодою)
Коломієць М.П. – міський педіатр поліклініки „Медичний центр ПМСД” (за згодою)

ПОЛОЖЕННЯ
про надзвичайну протиепідемічну комісію

1. Надзвичайна протиепідемічна комісія при виконкомі Комсомольської міської ради (далі НПК) утворюється з метою здійснення оперативного контролю і координації діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян, пов’язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових не інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей.
2. Міська НПК у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Основним завданням міської НПК є здійснення через відділи міськвиконкому, керівників підприємств, установ і організацій контролю за:
— виконанням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей, а також ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб , масових не інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей і їх наслідків;
— додержанням юридичними та фізичними особами санітарних норм, спрямованих на захист здоров’я, життя людей та довкілля.
4. Міська НПК відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вживає оперативні заходи для локалізації і ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
4.2. Координує діяльність відділів міськвиконкому, підприємств, установ, організацій з питань проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;
4.3. Залучає вчених та провідних фахівців для оперативного проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів у разі виявлення недостатньо вивчених інфекційних захворювань;
4.4. Інформує державну надзвичайну протиепідемічну комісію при обласній державній адміністрації про епідемії, спалахи, особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових не інфекційних захворювань (отруєнь), та радіаційних уражень людей і їх наслідків, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;
4.5. Запроваджує проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів на території виникнення і розповсюдження особливо небезпечних інфекцій;
4.6. Заслуховує звіти посадових осіб про хід виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів і прийняті ними рішення;
4.7. Оперативно залучає фахівців закладів та установ охорони здоров’я; керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій для виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів,
4.8. Розглядає матеріали про причини виникнення і наслідки ліквідації спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей та встановлює осіб, з вини яких вони виникли.
5. Міська НПК має право:
– одержувати від виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, та окремих громадян інформацію і документи, необхідні для з’ясування санітарно-епідемічної ситуації та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдженню і ліквідації епідемії, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
– подавати пропозиції до Комсомольської міської ради щодо запровадження санітарних та протиепідемічних профілактичних заходів з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
– заслуховувати звіти керівників відділів міськвиконкому, підприємств, установ і організацій про вжиті санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи щодо ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових не інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
– порушувати перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких виникли епідемічні спалахи особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масові інфекційні захворювання (отруєння) та радіаційні ураження людей.
6. Міська НПК утворюється виконавчим комітетом Комсомольської міської ради у складі голови, заступників голови, робочого секретаріату і членів комісії, та працює на громадських засадах.
7. Очолює міську НПК заступник міського голови.
8. Рішення комісії є обов’язковими для виконання виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами та громадянами.
9. Голова комісії з урахуванням епідемічної ситуації забезпечує скликання і проведення чергових і позачергових засідань комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
10. До складу міської НПК входять представники: органу управління охорони здоров’я, державної ветеринарної медицини, транспорту та зв’язку, міської санітарно-епідемічної станції, органів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій міста, заступник начальника міського фінансового управління, начальник управління ЖКГ міськвиконкому.
11. Головний державний санітарний лікар міста та його заступники входять до складу міської НПК за посадою відповідно як заступник голови та член комісії.
12. Побутове та транспортне забезпечення НПК під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконком Комсомольської міської ради.
13. За членами НПК на час виконання завдань зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.
14. На засідання НПК можуть запрошуватися представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадяни.
15. Рішення НПК приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні НПК, та оформлюються протоколом, зміст якого у вигляді витягів доводиться до відома зацікавлених органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, а у разі потреби – до засобів масової інформації.
Протокол підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

Координаційна рада з питань розвитку інституту загальної практики –сімейної медицини при виконавчому комітеті міської ради:

Дудник В.О. – заступник начальника УОЗ, голова координаційної ради
Ковпак А.В. – головний лікар поліклініки «МЦ ПМСД», заступник голови ради (за
згодою)
Файда М.М.– приватний лікар загальної практики-сімейної медицини, секретар
координаційної ради (за згодою)
Члени координаційної ради:
Романенко Л.А. – заступник головного лікаря з медичної частини.
Савєльєва Н.В. – приватний лікар загальної практики –сімейної медицини (за згодою)
Шелюг О.С. – лікар загальної практики – сімейної медицини поліклініки «МЦ
ПМСД»
Полієвець В.П. – головний лікар САСЛ с. Дмитрівка, лікар загальної практики –
сімейної медицини.
Остапенко О.І. – приватний лікар загальної практики – сімейної медицини (за згодою)
ОробченкоТ.В. – начальник відділу у справах сім’ї та молоді
Кукоба В.І. – головний спеціаліст бюджетного відділу міськфінуправління
Вовк А.І. – заступник головного лікаря з економічних питань поліклініки «МЦ
ПМСД»

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку інституту загальної практики — сімейної медицини

Координаційна рада з питань розвитку інституту загальної практики — сімейної медицини організації впровадження сімейної медицини (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради, який створено з метою розгляду найважливіших питань реалізації комплексних заходів щодо розвитку сімейної медицини в системі охорони здоров’я міста.
2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3. Основним завданням Координаційної ради є координація роботи підприємств, установ, організацій, спрямованої на реалізацію комплексних заходів щодо розвитку сімейної медицини в системі охорони здоров’я міста.
4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:
— вносить пропозиції, пропозиції з питань, що віднесені до її компетенції на розгляд міського голови, виконавчого комітету міської ради;
— здійснює обмін досвідом та досягненнями у справі розвитку сімейної медицини;
5. Координаційна рада має право:
— одержувати в установленому законодавством порядку від управлінь, відділів виконавчого комітету, інших державних органів, підприємств, установ, організацій інформацію, документи й матеріали з питань, що належать до її компетенції;
— залучати до участі у своїй роботі відповідних фахівців управлінь і відділів виконавчого комітету міської ради, інших установ (за погодженням з їх керівниками).
6. Координаційна рада затверджується рішенням виконкому у складі голови, заступника голови, секретаря та членів.
7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться щоквартально.
Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні, й оформлюються протоколом. За рівністю подання голосів голос голови Координаційної ради є вирішальним.
8. Голова Координаційної ради:
— організує та спрямовує роботу;
— забезпечує регулярність засідань;
— визначає перелік питань для розгляду на засіданнях;
— готує план роботи та звіти міському голові;
— дає доручення членам Координаційної ради.
9. Заступник голови Координаційної ради:
— забезпечує виконання обов’язків голови Координаційної ради в разі його відсутності;
— здійснює підготовку планів і матеріалів на засідання Координаційної ради;
— забезпечує контроль за виконанням рішень, які приймаються;
— відповідає за належне ведення та зберігання документації Координаційної ради.
10. Секретар Координаційної ради готує матеріали на засідання, оформлює протоколи.
11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює управління охорони здоров’я міської ради.
12. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду управліннями, відділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, організаціями, установами.